070-741 69 78 info@salnogard.se

Ekologi på Salnö

Ett liv i balans och ett arv till kommande generationer

Ekologi på Salnö

Vår syn på livet är balans. Vi måste leva i balans med naturen för att kunna uppleva harmoni. Det betyder respekt för det levande men också för det som komma skall. Vi ska känna att vi överlämnar ett gott arv till kommande generationer.

Salnö Gård har restaurerats och byggts upp med syftet att använda hållbara material. Målning har skett exempelvis med gammaldags beprövad linoljefärg som håller länge. Nya byggkrav har förenklats där det är möjligt till exempel krångliga ventilationssystem som samlar i bästa fall damm har kunnat lösas på ett annat sätt utan rör. Brandsäkerhet och övrig säkerhet har dock gällt fullt ut.

Gården med dess djur och åkrar är KRAV registrerade sedan lång tid. Allt drivs småskaligt efter vad naturen kan bära. Uppvärmning av alla husen sker med biobränsle från egen skog. Och bil behöver man inte för att komma hit. Det går utmärkt att ta sig med buss från Stockholm eller Norrtälje. På köpet får man en sightseeing i det vackra roslagen.

 

Varmt välkommen till Salnö Gård!