070-741 69 78 info@salnogard.se

Ett skärgårdshemman i Roslagen!

Salnö på södra Väddö är vackert omgiven av sköna ängar, skog och Ålands hav.

Ett skärgårdshemman i Roslagen!

Salnö Gård ligger på Salnö som är en del av norra skärgården på Väddö-Björkö. Salnö omges av Ålands hav på utsidan och Bagghusfjärden mot fastlandet. Vi befinner oss i Roslagen inte alltför långt från gamla Riksettan, den gamla postvägen sedan medeltiden som gick från Stockholm till Finland.

Gårdens huvudbyggnad uppfördes i mitten på 1800 talet men gården har äldre anor. Här levde man på fiske och av små jordtegar. Skärgårdsmark är sällan bördig och kunde inte föda många.
På 1920 talet kom gården att tillhöra Hedvig Eleonora och Oscars församling i Stockholm. Under 70 år bedrevs koloniverksamhet för barn som fick möjlighet till en sommarvistelse med sol och bad och stärkande kost. Under 70-80 talet minskade behovet i församlingarna med avtagande koloniverksamhet.
1993 övertog vi gården och har ägnat oss åt att rusta gårdens hus till en modern bekvämlighet i syfte att starta mötesmöjligheter.

Miljön utgör en motpol till storstaden med tystnaden, den rena luften och havets brus.
På Salnö Gård har djuren sin självklara plats. Hos oss finner du roslagsfår och vikingahöns. Två isländska fårhundar finns också. Gården är KRAV registrerad med ekologisk inriktning. Stora skogar och strövområden hör till. Vi tror det ger en god möjlighet till att skapa ett välmående för våra besökare.

Vilka är vi

Jag Eva och min man Thore som lämnat Stockholm efter ett långt yrkesliv i en helt annan bransch har byggt upp en ny verksamhet på Salnö Gård där vi vill erbjuda våra gäster ett rofyllt boende. Miljön är för oss självklar och har styrt våra val. Uppvärmning sker till exempel med biobränsle från egen skog.

Gården är KRAV märkt och ekologiska produkter används i största möjliga utsträckning.

Varmt välkommen till Salnö Gård!